Home
B&B
"Den lange Heiman"
Vakantiehuisje: "Koe Stal"
Speciale
Activiteiten
en/of
Arrangementen
Honden welkom
Bikers Welkom
Natuur- en Geopark
Vulkaaneifel
Privacy beleid
Datenschutzerklärung
Gerelateerde Links

Nach Deutsche Webtext

Privacy beleid
Datenschutzerklärung
Gerelateerde Links


Privacy beleid Den lange Heiman

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 april 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten en waarom we deze gegevens verzamelen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Den lange Heiman. U dient zich ervan bewust te zijn dat den lange Heiman niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Den lange Heiman respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Kontaktgegevens

Den lange Heiman
Angelique Heijmans
Desserather Strasse 24
54570 Meisburg, Duitsland,
Tel +3165613824
website: www.langeheiman.de

Opsomming Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen

Den lange Heiman verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten waarbij u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u vragen/verkrijgen:
- Voor- en achternaam *
- Adresgegevens *
- Telefoonnummer *
- E-mailadres *
- Bankrekeningnummer / naam rekeninghouder^
*: Deze gegevens worden aan u gevraagd wanneer u een overnachting bij Den lange Heiman wilt reserveren.
^: Deze gegevens worden alleen gevraagd bij een overnachting in vakantiehuisje De Koestal.

Het doel waarvoor persoonsgegevens nodig zijn:

Den lange Heiman gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Uw naam en adres gegevens worden gevraagd doordat wij graag weten met wie we te doen hebben en om gasten met hun naam te kunnen verwelkomen.
- We willen u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om u eventueel te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.
- Uw mailadres gebruiken wij daarnaast ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- Uw bankrekening nummer wordt alleen gebruikt voor de terug betaling van de borg van vakantiehuisje De Koestal.

Geautomatiseerde besluitvorming

Den lange Heiman neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Den lange Heiman) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Den lange Heiman hanteert een bewaartermijn van maximaal 2 jaar na het verblijf van Den lange Heiman van uw boekingsbevestiging zodat we daarmee een service naar onze gasten kunnen verlenen namelijk dat terugkomende gasten niet hun persoonsgegevens opnieuw door hoeven te geven.
Uw naam en mailadres blijven onbeperkt beschikbaar voor het versturen van een reclame brief.
Uw bankrekening nummer wordt niet opgeslagen door Den lange Heiman maar blijft via het Internetbankieren Systeem wel zichtbaar.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Den lange Heiman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Op de website van Den lange Heiman wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Den lange Heiman wil graag uw persoonsgegevens hebben tot het einde van uw verblijf om onze diensten goed uit te kunnen voeren. Mochten uw persoonsgegevens voor het einde van uw verblijf wijzigen dan horen wij dat graag zodat we onze diensten goed uit kunnen voeren.
Na uw verblijf is het mogelijk om uw boekingsbevestiging (met daarop uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en eventueel uw bankgegevens) uit ons bestand te laten verwijderen. U kunt dit verzoek mailen naar info@langeheiman.de Wij zorgen er dan voor dat dit verzoek zo snel mogelijk wordt gehonoreerd. U krijgt hiervan dan een bevestiging.
Als u geen reclame wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@langeheiman.de en wij zorgen er dan voor dat uw naam en mailadres uit de contactenlijst wordt verwijderd. U krijgt hiervan dan een bevestiging.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Den lange Heiman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan genomen door gebruik te maken van virusscanners. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@langeheiman.de


Datenschutzerklärung Den lange Heiman

Wir sind uns bewusst, dass Sie Vertrauen in uns haben. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe, Ihre Privatsphäre zu schützen. Auf dieser Seite werden wir Sie wissen lassen, welche Informationen wir sammeln, wenn Sie unsere Dienste nutzen und warum wir diese Daten sammeln.
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Dienste von Den lange Heiman. Sie sollten sich bewusst sein, dass den lange Heiman nicht verantwortlich ist für die Datenschutz-Praktiken von anderen Websites und Quellen. Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung. Den lange Heiman respektiert die Privatsphäre aller Benutzer Ihrer Website und sorgt dafür, dass die persönlichen Informationen, die Sie vertraulich behandelt werden.
Die Datenschutz-Erklärung in Niederländisch ist zu befolgende Anweisung. Die Datenschutz-Erklärung ist nur auf Deutsch übersetzt als zusätzlichen Service für Deutsch Sprechende Benutzers.

Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgesetzes:

Den lange Heiman
Angelique Heijmans
Desserather Strasse 24
54570 Meisburg, Duitsland,
Tel +3165613824
website: www.langeheiman.de

Liste der Persönlichen Informationen, die wir von Ihnen sammeln

Den lange heiman bekommt eine Liste der Persönlichen Informationen weil Sie Gebrauch machen von unseren Dienstleistungen. Ihre persönlichen Informationen stellen zu uns zu Verfügung.
Den lange Heiman erhält / bekommt der Nachfolgende persönlichen Informationen:
- Vor-und Nachname *
- Adresse *
- Telefon-Nr. *
- E-Mail-Adresse *
- Bank-Konto-Nummer / Konto-Daten^

*: Diesen Daten werden an Sie gefragt, wenn Sie eine Übernachtung in Den lange Heiman reservieren wollen.
^: Diese Daten werden an Sie gefragt nur wenn Sie eine Übernachtung in Ferienhaus Koestal reservieren wollen.

Die Zwecke wofür die personenbezogene Daten erforderlich sind

Den lange Heiman verwendet Ihre persönlichen Informationen für folgende Zwecke:
- Ihr Name und Ihre Adresse werden gefragt, weil wir gerne wissen, mit wem wir zu tun haben und die Gäste mit Ihren Namen begrüßen zu dürfen.
- Wir möchten Sie aufrufen können oder an E-Mail schicken können, wenn dies notwendig ist, damit unsere Dienstleistungen für Sie durchzuführen. Auch können wir Sie möglicherweise informieren über Änderungen unserer Dienstleistungen.
- Ihre Mailadresse nutzen wir auch für Zusendung unseres Newsletters und/oder Broschüre.
- Ihre Bank-Konto-Nummer und Konto-Daten wirden nur genutzt für die zurück Zahlung der Kaution von dem Kuhstall.

Automatisierte Entscheidungen

Den lange Heiman nehmt auf der Grundlage der automatisierten Verarbeitung keine Entscheidungen über Dinge, die (erhebliche) Folgen für die Menschen haben können. Die Entscheidungen, die getroffen werden, durch computer-Programme oder Systeme, ohne dass ein Mensch (zum Beispiel ein Angestellter, der Den lange Heiman) da zwischen sitzt.

Aufbewahrung von persönlichen Daten

Den lange Heiman verwendet eine Aufbewahrungsfrist von bis zu 2 Jahren von Ihrer Buchungsbestätigung nach dem Aufenthalt bei Den lange Heiman. Wir tun dass, so dass wir einen Service für unsere Gäste bieten können nämlich wiederkehrende Gäste müssen nicht Ihre persönlichen Daten erneut durch geben.
Ihren Namen und Ihre Adresse bleibt auf für unbestimmte Zeit zur Verfügung für die Zusendung von Werbe-Brief.
Ihr bank-Konto-Nummer wird nicht gespeichert durch Den lange Heiman aber bleibt über die online-Banking-System sichtbar.

Weitergabe von persönlichen Informationen mit Dritten Parteien.

Den lange Heiman gibt ausschließlich an eine Dritte Partei wenn dies erforderlich ist für die Durchführung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung.

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden.

Auf der Website von Den lange Heiman ist keine Verwendung von Cookies oder ähnlichen Techniken.

Daten anzeigen, Bearbeiten oder löschen

Den lange Heiman möcht gern Ihre persönlichen Informationen haben bis zum Ende Ihres Aufenthaltes für aufführen unseren Dienstleistungen. Wenn sich Ihre persönlichen Daten vor dem Ende Ihres Aufenthaltes ändern, bitte lassen Sie uns wissen, dass kommt unsere Dienstleistungen zu gute.
Nach Ihrem Aufenthalt ist es möglich, Ihre Buchungsbestätigung (mit Ihrem Namen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) aus der Datenbank zu entfernen. Sie können Ihre Anfrage per E-Mail zu info@langeheiman.de schicken. Wir werden dann sicherstellen, dass dieser Antrag so schnell wie möglich eingelöst wird. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.
Wenn Sie keine Werbung erhalten wollen, können Sie Ihre Mailadresse aus der kontaktliste entfernen lassen durch einer E-Mail an info@langeheiman.de zu schicken mit Ihre Anfrage. Wir sorgen dafür, dass die Mailadresse von der kontaktliste entfernt wird. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.
Bank-Konto zahlen / Angaben Kontoinhaber kann leider nicht geändert oder gelöscht werden weil die online-banking-system ein eigenes System ist, was nicht, fällt unter die Verantwortung von Den lange Heiman. Wenn Sie Ihr Bankkonto Informationen verstehen wollen, kontaktieren Sie Ihre Bank.

Wie wir die persönlichen Daten sichern

Den lange Heiman nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und haben entsprechende Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch, Verlust, unberechtigtem Zugriff, unangemessener Offenlegung, nicht autorisierter Änderung entgegenzuwirken genommen durch den Einsatz von Virenscannern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht richtig geschützt, oder gibt es Hinweise auf Missbrauch, kontaktieren Sie uns bitte per info@langeheiman.deZie onderstaande links.

www.wandelgids.nl De Wandelgids - Alles over wandelen

www.geopark-vulkaneifel.de homepage Geopark-Vulkaneifel.de

www.charmelogies.com charmante overnachtingsmogelijkheden

www.bedandbreakfast.be Leuke B&B's

Blog Wandelcoach Arnold ten Oever Wandelcoach Arnold ten Oever

euro-links.eu Ferienwohnungen u. Ferienhauser

tourist-online.de Ferienwohnungen u. Ferienhauser

bed-and-breakfast.startpagina.be Heel veel B&B's in diverse landen.

wandelen.startkabel.nl Alles over wandelen.

weekendhike.nl Wandeltochten georganiseerd door de deelnemers (20-45 jr).

dewandelsite.nl Wandeltochten georganiseerd door de deelnemers (alle leeftijden).

duitsland.startkabel De startpagina over Duitsland.

sennenhonden.startkabel De pagina voor baasjes met een Sennenhond.

duitse-staander.startkabel De pagina voor Duitse-staander baasjes.

bordercollie.startkabel De pagina voor Bordercollie baasjes.

goldenretriever.startkabel De pagina voor Golden Retriever baasjes.

hondenschoolEnzo Honden school Enzo van honden trainster Diana van de Louw.

Hondenvakanties.jouwweb.nl Vakanties met de hond.

Trimsalon Twistfill De hondentrimsalon van Boskoop en omgeving.

Bed and Breakfast.nl B&B's binnen Nederland en Europa

U vindt me op Wandelpad.nl
www.ferien-miete.de Vele vakantiehuizen

Authentiekvakantiehuis.nl - bijzondere vakantiewoningen, met een hart

www.vakantiewebgids.eu De vakantiewebgids

www.vakantieverblijftehuur.nl Vele vakantieverblijven

www.bedandbreakfast.be Vele bed and breakfast gelegenheden

www.vakantiehuistehuur.be
Website met vele vakantiehuizen.

www.bbguide.eu De BB guide.

vakantielinks@multiweb.nl Vakantielinks@multiwebs.

vakantiehuis-particulier.2link.be Met 2link.be zoeken naar een vakantiehuis.

vakantiehuizen.startplezier.nl Uw startpagina op zoek naar een vakantiehuis.

www.vakantiehuizen-duitsland.startpagina.be Diverse vakantiehuizen in Duitsland

www.vakantiehuizen.goedbegin.be Vele vakantiehuizen

www.vakantiehuizen.startpleintje.nl Vele vakantiehuizen overal ter wereld

www.vakantiehuizen.goedbegin.nl Vele vakantiehuizen

www.luxe-vakantiehuizen.com Luxe vakantiehuizen

Ferienwohnung Eifel bei Fewo24.de Ferienhäuser bei Fewo24.de

Appartements in IHRER REGION Appartements in IHRER REGIO

www.meisburg.de Meer info over Meisburg, de bezienswaardigheden en activiteitenagenda.

vakantiehuis.startkabel.nl Vele vakantiehuisjes.

www.reizenpaleis.nl Voor al uw vakanties.

www.vakantiehuis.blogo.nl Vele vakantiehuizen.

www.vakantiewoningen.eu Vakantiehuizen in heel europa.

www.vakantiehuis.startmenus.nl Nog veel meer vakantie....

www.holidayplan.nl Nog veel meer vakantiewoningen.

www.vakantiebungalows.favos.nl Verhuur van diverse vakantiebungalows.

www.vakantiehuizengids.com Verhuur van vele vakantiehuizen.

www.HuisjeTeHuur.nl Verhuur van vele vakantiehuisjes.

www.start-links.nl Daar waar het zoeken begint.

www.wandelvakantie.2link.be Wandelvakantie

www.2link.be 2link.be startpagina

www.hurenvakantiehuisjes.nl hurenvakantiehuisjes.nl